Stichting Heilight Parade

Naar aanleiding van het succes van de eerste Heilight Parade op 17 februari 2007 is er besloten een stichting op te richten die de basis vormt voor het nog in lengte van jaren organiseren van het evenement Heilight Parade. De stichting werd gevormd door personen die een achterban vertegenwoordigen die betrokken is geweest bij de organisatie van de eerste Heilight Parade. In 2024 bestaat de stichting uit 8 personen:

Even voorstellen

Leo Cuijpers, Voorzitter  

Algemene zaken, sponsoring, Communicatie, Entertainment

Info@HeilightParade.nl

06-51416752

Marielle van der Heijden, Secretaris

Secretariaat, Kinder Parade, Jury

Info@HeilightParade.nl

06-28070387

Janneke van de Broek, Penningmeester

Financiële zaken, After Heilight Party, Prijsuitreiking  

Info@HeilightParade.nl

Geert Reijbroek, Bestuurslid

Keuringscommissie, techniek, reclamewagen

Info@HeilightParade.nl

Anita Kroon, Bestuurslid

Aansturing en contact vrijwilligers

Info@HeilightParade.nl

Eric Hooglugt, Bestuurslid

Keuringscommissie, techniek, sponsoring

Info@HeilightParade.nl

Perry van Dijk, Bestuurslid

Keuringscommissie, opstelling parade

Info@HeilightParade.nl

Frank van Rooij, Bestuurslid

Keuringscommissie, techniek

Info@HeilightParade.nl

In memoriam Frank van de Ven

Ven_frank_van_de

Tot onze grote droefenis hebben we in de maand juni van 2009 afscheid moeten nemen van de medeoprichter van de Stichting Vrienden van C.V. De Heikneuters:  Frank van de Ven

Met Frank verliezen we een man die zich enorm inspande voor de St. Jozefse gemeenschap en carnaval in het bijzonder. Fanatiek en vol energie werkte hij aan wat inmiddels een niet meer weg te denken evenement “Heilight Parade” is geworden. Rillingen gingen door je lichaam toen de eerste Parade in februari 2007 van start ging. Een droom werd werkelijkheid. Het was een plezier om samen met jou hieraan te bouwen en we zullen in de toekomst hieraan blijven werken zoals jij dat ook gedaan zou hebben.

Ons oprechte medeleven gaat uit naar zijn vrouw Sjannie en zijn kinderen, Marjolein, Dominique en Fabian en de familie. Wij wensen hen heel veel sterkte toe in de komende tijd met het verwerken van dit enorm grote verlies.

Frank, we weten dat je nog zoveel had willen betekenen, voor je vrouw en je kinderen, voor de Stichting en voor de St. Jozefparochie. Frank, we zullen je missen!

Stichting Vrienden van C.V. De Heikneuters

Leo Cuijpers, Rowan Bouwmans, Jack Manders, Riny Manders, Farley Zuidema, Pieter van Gool en Ad Manders.