Reglement Heilight Parade 2019

Teneinde misverstanden te voorkomen, verzoeken wij u om u goed op de hoogte te stellen van de inhoud van dit reglement.

U kunt hier het definitieve reglement “Heilight Parade 2019” downloaden

Reglement Heilight Parade 2019 v1

Voor de Kinder Heilight Parade verwijzen we naar het hieronder opgenomen reglement

Dit reglement wordt in december 2018 gepubliceerd.