Reglement Heilight Parade 2020

Teneinde misverstanden te voorkomen, verzoeken wij u om u goed op de hoogte te stellen van de inhoud van dit reglement.

U kunt hier het definitieve reglement “Heilight Parade 2020” downloaden

Reglement Heilight Parade 2020 v2

Het reglement voor de Kinder Heilight Parade wordt hier opgenomen uiterlijk 31-12-2019. Dit reglement wordt opgesteld door Oudervereniging van Brede School D’n Bogerd, onze partner in dit evenement.