Reglement Heilight Parade 2018

Teneinde misverstanden te voorkomen, verzoeken wij u om u goed op de hoogte te stellen van de inhoud van dit reglement.

U kunt hier het definitieve reglement “Heilight Parade 2018” downloaden

Reglement Heilight Parade 2018 v2

Voor de Kinder Heilight Parade verwijzen we naar het hieronder opgenomen reglement

Reglement Kinderoptocht Heilight Parade 2018