Reglement Heilight Parade 2019

Teneinde misverstanden te voorkomen, verzoeken wij u om u goed op de hoogte te stellen van de inhoud van dit reglement.

U kunt hier het definitieve reglement “Heilight Parade 2019” downloaden

Reglement Heilight Parade 2019 v2

Voor de Kinder Heilight Parade verwijzen we naar het hieronder opgenomen reglement