Inschrijfformulier Heilight Parade 2023

Dit inschrijfformulier dient voor deelnemers aan de Heilight Parade van Stichting Heilight Parade op zaterdagavond 18 maart 2023.

U dient zich op de hoogte te stellen van de inhoud van het complete Reglement.
Inschrijven voor de Heilight Parade 2023 kan tot en met 8 maart 2023.

Gebruik hiervoor onderstaand formulier. U ontvangt een kopie van de aanmelding.

Uw naam (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw woonplaats (verplicht)

Uw telefoon(verplicht)

Wenst zich in te schrijven voor de Heilight Parade 2023 georganiseerd door Stichting Heilight Parade. Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van het volledige reglement en zal diens overeenkomstig handelen. Eventuele schade aangebracht door, of met de creatie van ondergetekende, zal voor rekening komen van ondergetekende.

Deelname aan categorie: (aankruisen wat van toepassing is - verplicht):

Uw groepsnaam(verplicht)

Uw bouwadres(verplicht)

Uw postcode/bouwplaats (verplicht)

Uw telefoon/mobiel i.v.m. controle(verplicht)

Uw bank/gironummer i.v.m. startgeld(verplicht)

Uw thema/uitbeelding(verplicht)

Benodigde lengte? (in meters)

Aantal deelnemers(verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Aanvullende informatie