Inschrijfformulier Heilight Parade 2019

Dit inschrijfformulier dient voor deelnemers aan de Heilight Parade van Stichting Heilight Parade op zaterdagavond 30 maart 2019.

U dient zich op de hoogte te stellen van de inhoud van het complete Reglement.
Inschrijven voor de Heilight Parade 2019 kan tot en met 16 maart 2019.

Gebruik hiervoor onderstaand formulier. U ontvangt een kopie van de aanmelding.

Uw naam (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw woonplaats (verplicht)

Uw telefoon(verplicht)

Wenst zich in te schrijven voor de Heilight Parade 2019 georganiseerd door Stichting Heilight Parade. Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van het volledige reglement en zal diens overeenkomstig handelen. Eventuele schade aangebracht door, of met de creatie van ondergetekende, zal voor rekening komen van ondergetekende.

Deelname aan categorie: (aankruisen wat van toepassing is - verplicht):

Uw groepsnaam(verplicht)

Uw bouwadres(verplicht)

Uw postcode/bouwplaats (verplicht)

Uw telefoon/mobiel i.v.m. controle(verplicht)

Uw bank/gironummer i.v.m. startgeld(verplicht)

Uw thema/uitbeelding(verplicht)

Aantal deelnemers(verplicht)

Aantal bezoekers afterparty - gratis(verplicht)

Extra bezoekers afterparty - 5 euro(verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Aanvullende informatie