11 maart 2020

Sinds eind februari is Nederland in de greep gekomen van het Corona virus (Covid-19). Sinds die tijd worden door de overheid stap voor stap maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen. Op basis van de ontwikkelingen de afgelopen dagen met de maatregelen die genomen zijn door de drie voorzitters van de veiligheidsregio’s in Brabant met o.a. het verbieden van evenementen met meer dan 1000 bezoekers, hebben we direct het besluit genomen om de informatie avond die gepland stond voor 11 maart 2020 af te lassen. In plaats daarvan hebben we beraad gehouden over de ontstane situatie en de eventuele gevolgen voor de 14e editie van de Heilight Parade. Hiervoor hebben we met verschillende instanties zoals de gemeente Deurne overleg gehad om een verstandig besluit te kunnen nemen. In het kader van het belang van de gezondheid van ons allen en de vooruitzichten in de komende week hebben we met pijn in ons hart het besluit moeten nemen om de 14e editie van de Heilight Parade af te lassen. In ons overleg hebben we nog overwogen om te kijken naar een alternatieve datum. Echter er is nu weinig zicht over hoe de situatie zich rondom het Corona virus zich verder ontwikkelt en gezien de ontwikkelingen in andere landen, ligt het niet in de rede dat dit op korte termijn verbeterd. Daarnaast gaat eind maart de zomertijd (klok een uur vooruit) weer in en wordt het ’s avonds snel steeds langer licht. Daarom is ook een alternatieve datum helaas geen oplossing. We betreuren het zeer dat dit prachtige evenement voor en door jong en oud geen doorgang kan vinden en leven mee met al diegene die enorm druk zijn geweest om mooie creaties te maken maar deze niet aan het publiek kunnen tonen. Daarom starten we binnenkort alweer met de voorbereidingen voor de 15e editie van de Heilight Parade die plaats zal vinden op 13 MAART 2021. Wij hopen u allen dan weer te zien en samen weer een prachtig evenement plaats te laten vinden waarmee we dit jaar snel hopen te vergeten.

Met vriendelijke groeten

Stichting Heilight Parade

Leo Cuijpers, voorzitter